Naziv projekta
Monitoring ribe u sustavima akvakulturnih uzgajališta

Kratki opis projekta

Kroz projekt je predviđen prijenos stručnih i tehničkih znanja za razvoj programske podrške za analizu količine ribe u kavezu akvakulturnog uzgajališta, te analizu utjecaja ribe na dinamiku kaveza.
Suradnjom sa znanstveno-istraživačkom organizacijom jača se kapacitet Vanado d.o.o. za istraživanje, razvoj i inovacije te mu se pruža podrška potrebna za razvoj i komercijalizaciju inovacija u području akvakulture.

Ukupna vrijednost projekta
128.750,00 kn

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u ukupnom iznosu 72.100,00 kn kroz Poziv “Inovacijski vaučeri za MSP-ove” referentne oznake KK.03.2.2.03.

Razdoblje provedbe projekta: 20. veljače 2020. – 20. svibanj 2020.