Naziv projekta
Analiza tehničkih i operativnih značajki brodova u priobalnoj plovidbi u Republici Hrvatskoj - Faza II

Kratki opis projekta

Predviđen je prijenos stručnih znanja za vezanih za određivanje operativnih pokazatelja energetske učinkovitosti brodova u priobalnoj plovidbi u teritorijalnom vodama Republike Hrvatske, kao nastavak prethodne suradnje u okviru natječaja za inovacijske vaučere (faza II). Tvrtka Vanado d.o.o. bi proširila paletu svojih usluga i na pomorski sekto, pri čemu je FSB već izradio studiju tehničkih i operativnih značajki brodova u hrvatskoj priobalnoj plovidbi. U fazi II istog projekta, na primjeru proizvoljno odabranog (tipičnog) broda ilustrirao bi se matematički model za ocjenu brodova prema ekonomskim i ekološkim kriterijima na temelju cjeloživotne analize.

Cilj projekta:
Provesti analizu tehničkih i operativnih značajki brodova u priobalnoj plovidbi u Republici Hrvatskoj

Očekivani rezultati:
Očekivani rezultati projekta vezani su uz uspješan prijenos znanja iz znanstveno-istraživačke organizacija u cilju povećanja razine tehničkih znanja prijavitelja iz područja energetske učinkovitosti i ekološke prihvatljivosti brodova u priobalnoj plovidbi, uzimajući u obzir širi eksploatacijski kontekst. To uključuje analizu cjeloživotnih emisija i cjeloživotnih troškova vezanih uz brodski energetski sustav, ali i potencijalne zakonodavne promjene koje mogu nastupiti tijekom eksploatacijskog vijeka broda koji u akvatoriju Republike Hrvatske nerijetko doseže i do 50 godina. U tom smislu u obzir valja uzeti dugoročne potencijalne scenarije uvođenja karbonske takse u pomorski sektor, koja za sada nije implementirana, te ne predstavlja standardni projektni kriterij. Znanja prenesena od znanstveno-istraživačke institucije može direktno implementirati u razvoj suvremenih softverskih rješenja za pomorski sektor te time na tržištu ponuditi konkurentnu i inovativnu uslugu.

Ukupna vrijednost projekta
131.250,00 kn

Kontakt osoba za više informacija: David Burcar, david.burcar@vanado.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u ukupnom iznosu 73.500,00 kn kroz Poziv “Inovacijski vaučeri za MSP-ove” referentne oznake KK.03.2.2.03.

Razdoblje provedbe projekta: prosinac 2020. – veljača 2021.

Naziv projekta
Analiza tehničkih i operativnih značajki brodova u priobalnoj plovidbi u Republici Hrvatskoj

Kratki opis projekta

Predviđen je prijenos stručnih i tehničkih znanja za razvoj programske podrške za određivanje operativnih pokazatelja energetske učinkovitosti brodova u priobalnoj plovidbi u teritorijalnom vodama Republike Hrvatske, s naglaskom na brodove koji izrazito mijenjaju operativni profil (na temelju stvarnih podataka o potrošnji goriva). Tvrtka Vanado d.o.o. bi proširila paletu svojih usluga i na pomorski sektor koji u posljednje vrijeme izrazito prepoznaje ekološke probleme i važnost suvremenih digitalnih tehnologija u njihovom rješavanju. Suradnjom s istraživačkim organizacijom jača se kapacitet prijavitelja za istraživanje, razvoj i inovacije te mu se pruža podrška potrebna za razvoj i komercijalizaciju inovacija u području pomorstva.

Cilj projekta:
Provesti analizu tehničkih i operativnih značajki brodova u priobalnoj plovidbi u Republici Hrvatskoj

Ukupna vrijednost projekta
125.000,00 kn

Kontakt osoba za više informacija: David Burcar, david.burcar@vanado.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u ukupnom iznosu 70.000,00 kn kroz Poziv “Inovacijski vaučeri za MSP-ove” referentne oznake KK.03.2.2.03.

Razdoblje provedbe projekta: 24. kolovoza 2020. – 23. listopada 2020.

Naziv projekta
Monitoring ribe u sustavima akvakulturnih uzgajališta

Kratki opis projekta

Kroz projekt je predviđen prijenos stručnih i tehničkih znanja za razvoj programske podrške za analizu količine ribe u kavezu akvakulturnog uzgajališta, te analizu utjecaja ribe na dinamiku kaveza.
Suradnjom sa znanstveno-istraživačkom organizacijom jača se kapacitet Vanado d.o.o. za istraživanje, razvoj i inovacije te mu se pruža podrška potrebna za razvoj i komercijalizaciju inovacija u području akvakulture.

Ukupna vrijednost projekta
128.750,00 kn

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u ukupnom iznosu 72.100,00 kn kroz Poziv “Inovacijski vaučeri za MSP-ove” referentne oznake KK.03.2.2.03.

Razdoblje provedbe projekta: 20. veljače 2020. – 20. svibanj 2020.