Dodatne usluge
OPTIMIZACIJA PROIZVODNJE

Detaljna analiza, izvještaji i savjetovanje za poboljšanje proizvodnih procesa.

Nadzorni sustavi

Evidencija radnog vremena, kontrola pristupa, sustavi videonadzora.

SPECIFIČNI MODULI

Upravljanje kupcima/dobavljačima, upravljanje projektima, kontrola kvalitete te ostala rješenja prema zahtjevu klijenta.

Poslovno-financijska aplikacija CPP

U suradnji s tvrtkom Pogledi d.o.o., u mogućnosti smo sustav Pauk nadograditi poslovno-financijskom aplikacijom CPP koja obuhvaća rješenja za financijsko poslovanje, računovodstvo i obračun plaća.

Financije

Modul Financije obuhvaća uvid u transakcije svih bankovnih računa na jednom mjestu te financijsko izvještavanje (prodaja, prihodi, troškovi, dobit prema različitim kriterijima u tabelarnim i grafičkim prikazima).

Računovodstvo

Modul Računovodstvo uključuje potpune računovodstvene funkcionalnosti - bilanca, osnovna sredstva, završni račun, dnevnik knjiženja, temeljnice, blagajna, otvorene stavke i kartice konta, dugovanja i potraživanja, pregled knjige URA i knjige IRA, automatizirano kreiranje svih potrebnih obrazaca PDV-a, uz redovito ažuriranje zakonskih izmjena.

Obračun plaća

Obračun plaća, evidencija djelatnika i njihovih ugovora, izrada i pregled obračuna (radni sati, bolovanja, godišnji odmor itd.), izrada naloga za isplatu plaća i doprinosa, ispis isplatnih lista, rekapitulacije plaće, IP obrazaca i generiranje JOPPD obrazaca obuhvaćeno je modulom Obračun plaće.