Blog

Proces proizvodnje – od sirovog materijala do zadovoljnog kupca

Tvrtke koje kupcima isporučuju vrhunske proizvode stvorene industrijskom proizvodnjom uspjeh svog poslovanja temelje na učinkovitosti procesa proizvodnje. Odluke donesene u samo jednom aspektu proizvodnog procesa utječu na cjelokupnu sliku i u konačnici zadovoljstvo kupca samim proizvodom. U proizvodnji na veliko greške se skupo plaćaju, zato je važno maksimalno isplanirati proces proizvodnje i predvidjeti potencijalne poteškoće i prije nego se one dogode. Pametno upravljanje proizvodnjom nužno je ulaganje koje dovodi do povećanja produktivnosti, smanjenja troškova te povećanja prihoda.  

Iz tog razloga u ovom članku donosimo informacije koje će vam biti korisne pri postavljanju proizvodnog procesa – što on obuhvaća, kako ga isplanirati i obračunati te kako smanjiti troškove proizvodnje te učiniti proces proizvodnje u svojoj kompaniji maksimalno efikasnim i profitabilnim.

 

Što je proizvodni proces?

Proizvodni proces temelj je na kojem počiva uspješnost industrijske proizvodnje i najvažniji je dio cjelokupnog proizvodnog sustava jedne tvrtke. On podrazumijeva sve korake koji su potrebni da bi se ulazne vrijednosti (input) poput materijala, energije i informacija pretvorili u izlazne, nove vrijednosti (output) kao što su proizvodi, usluge ili informacije. 

Između inputa i outputa nalaze se proizvodna sredstva koja izvršavaju proces proizvodnje ili se na njima on izvršava. Tu se prvenstveno misli na ključne aspekte operativne učinkovitosti proizvodnih procesa o kojima ovisi svaki proizvođač, odnosno osoblje, financijska sredstva, postrojenja, opremu, dokumentaciju i tehnike i metode proizvodnje. 

Proizvodni proces ne događa se samo u tvrtkama čiji je fokus stvaranje fizičkog proizvoda, već može biti vrlo važna komponenta i u nekim područjima zdravstva, transporta, prehrambene industrije i oglašavanja koja su prvenstveno uslužno orijentirana. Vrsta proizvodnog procesa potrebnog za njihovo ostvarenje određuje se ovisno o tome omogućuje li se krajnjem korisniku proizvod ili usluga.

U današnje vrijeme tvrtke koje žele ostati ispred konkurencije i održati uspješnost na tržištu trebaju obratiti pozornost na svaki aspekt proizvodnog procesa te pronaći načine da povećaju njegovu kvalitetu i efikasnost. Stalna poboljšanja procesa i orijentiranost prema zahtjevima kupaca dovode do uštede količine resursa kojoj teži svaka organizacija, ali ne pod cijenu smanjenja zadovoljstva krajnjeg kupca.

Na smanjenje efikasnosti odvijanja proizvodnog procesa mogu utjecati različiti gubici kao što su prekomjerna proizvodnja, transport (logistika), čekanje i zastoji, nepotrebni pokreti pri izvršavanju aktivnosti, prekomjerna i često nepotrebna obrada, pojava škarta i zalihe. Svaki od ovih gubitaka utječe na povećanje vremena odvijanja proizvodnog procesa što na kraju dovodi do smanjenja prihoda.

Kako bi tvrtka izbjegla takvu sudbinu, potrebno je napraviti kvalitetno planiranje proizvodnje.

 

Planiranje proizvodnje – strategija za uspjeh

Planiranje proizvodnje proces je kreiranja strategije za proizvodnju određenih proizvoda i usluga kako bi se jednom pokrenut proces proizvodnje mogao neometano odvijati. To je skup uputa i smjernica prema kojima svi uključeni u proizvodni proces trebaju postupati kako bi uštedjeli resurse materijala, energije, novca i vremena. Planiranje proizvodnje osigurava da se točno zna tko, što, kada, gdje i kako treba raditi tako da plan proizvodnje postaje vodič u kojem su definirani resursi, procesi, redoslijed aktivnosti te sve ostalo potrebno da se postignu postavljani ciljevi proizvodnje.

Kako biste složili uspješan plan proizvodnje ili poboljšali postojeći, možete pratiti određeni kostur provjerenih strategija i primijeniti ih na vlastite potrebe:

  1. Procjena potražnje

Kao što smo naveli gore, jedan od čestih gubitaka koji se može dogoditi u procesu proizvodnje jest kriva procjena potražnje proizvoda, odnosno prekomjerna proizvodnja. Da bi se smanjile šanse za pojavljivanje prekomjerne proizvodnje, u samom planu proizvodnje potrebno je procijeniti koliko određenog proizvoda trebate kreirati u zadanom razdoblju. Moguće je da već imate potvrđen određeni broj narudžbi što će vam olakšati planiranje, ali svakako je u to potrebno uključiti i procjenu koliko bi novih narudžbi moglo doći. Pri tome pomažu već postojeće evidencije potražnje koje je potrebno nadopuniti aktualnim informacijama o tržišnim trendovima, ekonomskoj situaciji kupaca, marketinškim kampanjama itd. U obzir treba uzeti i brojne značajke poput osobina i ponašanja kupaca, prostornog razmještaja potražnje, mogućih prodajnih cijena te veličine i strukture potražnje tijekom analiziranog razdoblja.

  1. Definiranje puta proizvodnje

Od sirovine do konačnog proizvoda postoje mnogi različiti putevi i opcije koje možete odabrati u svom poduzeću. Na ovom koraku opredijelit ćete se za određene procese i resurse koji će prema vašoj procjeni dovesti do najveće efikasnosti procesa proizvodnje. Cilj ovog koraka je istražiti imate li sve odgovarajuće strojeve, opremu, materijale i radnu snagu koji će biti potrebni da se zamišljeni proizvod nađe u rukama kupaca. Ovdje je svakako preporučljivo razmotriti i nepoželjne scenarije te se pripremiti za potencijalne kvarove strojeva, kašnjenje materijala od strane dobavljača i slične izazove koji se mogu neočekivano pojaviti te usporiti proizvodni proces.

  1. Dijeljenje plana

Nakon što ste na prethodnom koraku usporedili različite proizvodne opcije te odabrali najučinkovitiju kombinaciju resursa, vrijeme je da se proizvodni plan podijeli sa svim odjelima i osobljem koje je na bilo koji način uključeno u proces proizvodnje. To uključuje i ljudske resurse, financije, odjel za marketing itd. jer svijest svih odjela što i kako radite smanjuje mogućnost potencijalnih problema i zastoja u budućnosti.

  1. Praćenje proizvodnje

Kad jednom krene proizvodni proces, plan proizvodnje i dalje je aktualan jer želite osigurati da sve u praksi funkcionira onako kako je zamišljeno u teoriji. To znači pratiti i kontrolirati proces proizvodnje kako biste bili sigurni da je ono što se događa u skladu s onim što ste predvidjeli. Postavljanje kontrolnog sustava omogućuje pravovremenu reakciju na probleme te ispravljanje grešaka prije nego gubici postanu veliki.

  1. Prilagodba plana proizvodnje

Kad iza sebe imate iskustvo u proizvodnji stečeno praćenjem i kontroliranjem procesa u praksi, lakše ćete osigurati uspješnu budućnost poslovanja prilagođavanjem plana proizvodnje. Sada je trenutak da se zapitate kako možete proizvodni proces učiniti još stabilnijim i efikasnijim na osnovi informacija koje ste dobili u prethodnom koraku. 

Iako je gotovo nemoguće predvidjeti i pripremiti se na svaki potencijalni scenarij u procesu proizvodnje, kreiranjem kvalitetnih planova proizvodnje svakako možete smanjiti gubitke resursa. Pri tome je važno održavati planove fleksibilnima te ih redovito nadopunjavati aktualnim saznanjima kako bi se lakše provela prilagodba kada je ona potrebna.

 

Računovodstvo proizvodnje – osnova plana proizvodnje

Kao temelj kvalitetnog i održivog plana proizvodnje ističe se računovodstvo proizvodnje. Razumijevanje računovodstva proizvodnje osnova je za ispravno utvrđivanje cijene proizvoda i tumačenje podataka o proizvodnji, bez čega je upravljanje proizvodnjom nemoguća misija. Uz proces proizvodnje neodvojivo su vezani proračuni čiji je cilj usklađivanje postupka proizvodnje željenom financijskom učinku i/ili kvaliteti proizvoda zato što proizvodnja obično zahtjeva značajna ulaganja daleko prije prodaje prvog gotovog proizvoda. 

Računovodstvo proizvodnje konkretno pridonosi kvalitetnijem planiranju proizvodnje tako što utvrđuje točne vrijednosti zaliha, locira jedinični trošak svakog proizvedenog proizvoda te u konačnici stvara točne, pouzdane i konkretne informacije koje se mogu iskoristiti kao podloga za buduća planiranja i kontrolu troškova.

Obračun troškova proizvodnje dio je proizvodnog procesa na koji treba maksimalno obratiti pozornost s ciljem što točnijeg eksternog izvještavanja i što efikasnijeg upravljanja unutar tvrtke. Trgovačka društva koja se bave proizvodnom djelatnosti osim područja na kojima se događa konkretan proces proizvodnje kao što su pogoni imaju i administraciju, odnosno upravu koja organizira i vodi poslovanje. Troškovi poslovanja onda se sukladno dijele na troškove koji nastaju u samom procesu proizvodnje i na one koji nastaju u upravi i administraciji.

Računovodstveno praćenje proizvodnje može biti neprecizno ako proces praćenja troškova ne postavite na odgovarajući način, što onda može rezultirati pogrešnim iskazivanjem vrijednosti gotovih proizvoda i zaliha nedovršene proizvodnje, a s time i pogrešnog izračuna ostvarene marže.

Računovodstvo proizvodnje zbog svojih je specifičnosti vrlo složen proces čije komponente ovise o različitim varijablama u procesu proizvodnje, ali je ujedno i proces koji pojednostavljuje daljnje korake u proizvodnji kako bi se na kraju poslovalo s maksimalnom dobiti.

 

PAUK - program za proizvodnju za sljedeći nivo poslovanja

Planiranje proizvodnje, računovodstvo, troškovi, materijali, osoblje… Nadzor proizvodnog procesa kompleksan je posao koji zahtjeva praćenje mnogostrukih aktivnosti i njihovog međuodnosa. Na sreću, već su vam dostupni gotovi programi za upravljanje proizvodnjom kreirani od stručnjaka koji uživo nadgledaju proces proizvodnje vaše kompanije i paze da su svi njegovi dijelovi optimizirani za postizanje željenih ciljeva. Razvoj novih tehnologija doveo je do kreiranja moćnih sustava za upravljanje proizvodnjom koji pokrivaju ključne aspekte operativne učinkovitosti proizvodnih procesa o kojima ovisi svaki proizvođač.

Jedan od takvih sustava je i PAUK – softver koji je pažljivo osmišljen i kreiran da pomaže u proizvodnji svim proizvodnim tvrtkama bez obzira na veličinu. PAUK je softver za pametno upravljanje, planiranje i praćenje proizvodnje u realnom vremenu, u izravnoj vezi sa skladištem materijala i sirovina. Može se integrirati s već postojećim softverom unutar tvrtke, a njegov je zadatak osigurati da vaša proizvodnja bude učinkovitija od konkurencije. 

To se radi tako da se prvo obavi snimanje stanja kako bi se upoznao postojeći način rada te otkrili svi njegovi nedostaci i mjesta za poboljšanje. Na temelju toga stvara se strategija implementacije i definira realan cilj, a onda se prema tome radi prilagodba softvera potrebama vašeg proizvodnog procesa te postavljanje prve online verzije. Kad je sve spremno, kreće testiranje i obuka, a onda se tijekom korištenja kontinuirano vrše dorade na isporučenim modulima prema vašim zahtjevima. Mjerljivi rezultati te jednostavnost korištenja sustava PAUK razlozi su zbog kojih je primjenjiv i u malim tvrtkama sa svega desetak zaposlenika.

Takav pristup jamči da će proces proizvodnje biti maksimalno prilagođen vašim ciljevima te dovodi do povećanja produktivnosti jer se na situacije u pogonu može reagirati u trenutku dok se događaju. Brza reakcija moguća je zato što se putem e-maila ili SMS-a zaposlenike obavještava o stanju proizvodnje, izvršenju radnih naloga te alarmnim stanjima kao što su pojave kvara ili prekomjerna odstupanja u potrošnji energije po strojevima, proizvodnim linijama, pogonima i dr. 

Softver PAUK dolazi u nekoliko različitih modula tako da njegovo korištenje uistinu možete prilagoditi potrebama svoje kompanije i napraviti kombinaciju s već postojećim softverom.

 

PAUK OS

PAUK OS osnovni je modul koji obuhvaća cjelokupno poslovanje tvrtke, a može se implementirati i bez dolaska na lokaciju. Pokriva brojne osnovne funkcionalnosti kao što su baza artikala, šifrarnik, katalozi, analize poslovanja, minimalne količine, uloge, korisnici, izvještaji za knjiženje, zatim komercijalu (upiti kupaca, ponude i narudžbe), radne naloge i nabavu te robno-materijalne funkcionalnosti  - primici, međuskladišnice, kooperacije, skladište, inventura, otpremnice, račun…

 

PAUK ERP

PAUK ERP pokriva računovodstveno i financijsko poslovanje tvrtke, a implementacija i obuka odvijaju se na vašoj lokaciji uz obuku svih djelatnika. Ovdje je uključeno sve povezano s računima (pregled i unos ulaznih i izlaznih računa, pregled poreznih knjiga i e-računi), zatim evidencija kratkotrajne i dugotrajne imovine, financijski aspekt poslovanja povezan s bankom (izvodi, povezivanje ulaznih i izlaznih računa, kontiranje, neproknjižene i proknjižene veze, nalozi), plaćama i naknadama (obračun plaće, rješenja/dodaci/obustave, pregled neoporezivih primitaka, ugovori, JOPPD, radnici, putni nalozi, loko vožnja, evidencija radnog vremena) te različitim vrstama knjiženja (automatsko knjiženje, temeljnice, kartice, otvorene stavke). PAUK ERP modul pokriva i blagajničko poslovanje te proizvodnju u tijeku i završenu proizvodnju.

 

PAUK MES

PAUK MES pomoći će vam s cjelokupnim praćenjem proizvodnje u realnom vremenu te uspostavljanjem veze s radnim stanicama u proizvodnji i skladištem materijala. Modul uključuje brojne funkcionalnosti koje su povezane sa samom proizvodnjom (kalkulacije, radne stanice, radni nalozi, osnovni/laser/pila/plastifikacija/vanjske usluge, tehnološki postupci/strojevi, planiranje proizvodnje, održavanje, analize rada, dnevni izvještaji, plan nabave, plan radnika, pogonski obračunski list), komercijalom (upiti, ponude i narudžbe kupaca), nabavom (upiti i narudžbe dobavljačima, interni zahtjevi za nabavu) i robno-materijalnim područjem (primitke, međuskladišnice, kooperacije, skladište, inventura, otpremnice, računi). Ovdje su uključene osnovne (baza artikala, šifrarnik, partneri, katalozi, analize poslovanja, minimalne količine, uloge, korisnici, izvještaji za knjiženje), ali i dodatne mogućnosti poput uređaja za praćenje rada strojeva u realnom vremenu, povezivanja s PDM-om, Solid Works-om i dr., prebacivanja na lokalni server ili povezivanja s postojećim ERP-om.

 

PAUK NRG

PAUK NRG namijenjen je praćenju potrošnje energenata i vode koja se može pratiti kako se događa, a pokriva analize te dnevne, tjedne i mjesečne izvještaje. Osim toga sadržava i mogućnost alarma pri čemu sustav automatski pošalje obavijest ako se pređe postavljena granica te neke dodatne mogućnosti poput uređaja za praćenje energije i vode, povezivanje s postojećim sustavom i prebacivanje na lokalni server.

 

Kako da troškovi proizvodnje budu manji ?

Proizvodni pogoni mjesta su gdje se događaju sve najvažnije aktivnosti povezane s proizvodnjom, to su mjesta gdje se stvara dobit i ostvaruju ciljevi kompanije. S druge strane, pogoni su također i mjesta gdje se uloženi novac vrlo lako može izgubiti ako se proces proizvodnje ne prati adekvatno i ako se na izazove ne reagira u najkraćem mogućem roku. Male rupe mogu potopiti i najveće brodove, zato posebno treba biti oprezan s malim troškovima i greškama koje se pojavljuju u proizvodnom procesu.

Iz tog su razloga softveri za unaprjeđenje proizvodnje poput PAUK-a iznimno korisni jer protok informacija u realnom vremenu omogućuje proaktivno djelovanje te rješavanje potencijalnih problema prije nego što oni nastanu. Pomoću njega otkrivaju se mjesta na kojima se gubi novac praćenjem proizvodnje u stvarnom vremenu što povećava produktivnost, smanjuje troškove proizvodnje te povećava konkurentnost.

Pažljivim praćenjem procesa proizvodnje troškovi se mogu smanjiti bez gubitka na kvaliteti proizvoda i umanjivanja zadovoljstva krajnjeg korisnika. Već smo prethodno spomenuli da su prekomjerna proizvodnja, transport (logistika), čekanje i zastoji, nepotrebni pokreti pri izvršavanju aktivnosti, prekomjerna i često nepotrebna obrada, pojava škarta i zalihe područja gdje najčešće dolazi do troškova u proizvodnji koji se mogu smanjiti.

Kako biste došli do tog rezultata, možete u svoje poslovanje pomoću PAUK-a implementirati praćenje sljedećih dijelova procesa proizvodnje:

  1. Čekanje i zastoji

Najvažniji resurs u poslovanju je vrijeme tako da je potrebno prioritetno analizirati gdje u proizvodnji dolazi do nepotrebnog gubitka vremena te kako se zastoji maksimalno mogu smanjiti. Stoga PAUK svako zaustavljanje stroja duže od x vremena definira se kao zastoj uz mogućnost odabira uzroka.

  1. Škart

Škart izravno povećava troškove u procesu proizvodnje jer svaki neispravan proizvod znači upotrebu dodatnih resursa kako bi se popravila greška ili proizveo novi proizvod. Uz PAUK možete mjeriti škart usporedbom broja jedinica koje su prošle proces i onih koje su predane na skladište gotove robe.

  1. Transport i točnost isporuke

Usporedbom realizacije isporuke s datumima i stavkama s narudžbi kupaca doći ćete do koeficijenta točnosti isporuka te na osnovu tih podataka uvidjeti gdje nastaju greške koje donose gubitke na području transporta.

  1. Produktivnost

Nedostatak protoka informacija i suradnje među odjelima i zaposlenicima stvara posljedice za proizvodnju zbog kojih može doći do velikih gubitaka – kašnjenja narudžbi, izgubljenog tržište, niže kvalitete i sigurnosti te viših troškova. Odgovor na to leži u uspostavljanju digitalnih veza i praćenju komponenti proizvodnog procesa čije unaprjeđivanje može dovesti do povećanja produktivnosti. Npr. produktivnost radnika pomoću prijave radnika na radnoj stanici na radni nalog, evidencija rada, zastoja, kvarova, materijala ili produktivnost stroja povezivanjem stroja preko PLC-a ili senzora, praćenje rada stroja i broja proizvedenih jedinica.

  1. Dodatne uštede vremena

Svaki gubitak uvelike povećava vrijeme odvijanja procesa proizvodnje tako da je preporučljivo smanjiti troškove u svim dijelovima procesa povezanih s vremenom. To mogu biti oni očitiji poput nepotrebnih pokreta pri izvršavanju aktivnosti koji značajno povećavaju vrijeme izrade pojedinog proizvoda, ali i oni manje očiti kao što je prekomjerna (i često nepotrebna) obrada. Osim što se tako smanjuje kvaliteta proizvoda, povećava se i gubitak vremena dok proizvod prolazi kroz prevelik broj procesa obrade.

***

Konkretan izgled proizvodnog procesa bit će potpuno drugačiji za svaku industriju, pa čak i pojedinačnu tvrtku. Kao inženjerima strojarstva i računarstva i stručnjacima ekonomije, naša je misija svojim iskustvom ublažiti izazove s kojima se susrećete u industrijskoj proizvodnji te olakšati ostvarenje vaših ciljeva. 

Zanima li vas kako je to moguće, javite nam se ovdje i zatražite odmah personalizirani DEMO našeg rješenja!

Ostali članci

EU banner logo EU banner logo EU banner logo

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

saznaj više