EU projects

ESIF mikro zajam za OBS br. 69/29804 s Korisnikom VANADO d.o.o., Zagreb ![hamag.png](https://admin.vanado.hr/uploads/hamag_76467ea10f.png)

NAZIV PROJEKTA
MJERNI LANAC ZA ANALIZU KVALITETE VODE U MARIKULTURNIM SUSTAVIMA

  • Siječanj 17, 2021

Kratki opis projekta

Predviđen je prijenos stručnih i tehničkih znanja za osnivanje mjernog sustava za nadzor marikulturnog uzgajališta (s naglaskom na kvalitetu vode) u realnom vremenu. Prijavitelj na tržištu nudi usluge razvoja programske podrške za analizu poslovnih procesa, a na ovaj način bi se ponuda obogatila novom uslugom. Predviđena usluga predstavlja nastavak suradnje iz područja akvakulture, koja je započeta kroz inovacijski vaučer "Studija utjecaja količine ribe na rad akvakulturnih uzgajališta", te s njom predstavlja zaokruženu cjelinu. Suradnjom sa znanstveno-istraživačkim organizacijom jača se kapacitet prijavitelja za istraživanje, razvoj i inovacije te mu se pruža podrška potrebna za razvoj i komercijalizaciju inovacija u području marikulture.

Cilj projekta:
Teorijske osnove razvoja mjernog sustava za nadzor marikulturnog uzgajališta (s naglaskom na kvalitetu vode) u realnom vremenu.

Ukupna vrijednost projekta
131.250,00 kn

 

Kontakt osoba za više informacija: David Burcar, david.burcar@vanado.hr

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u ukupnom iznosu 73.500,00 kn kroz Poziv “Inovacijski vaučeri za MSP-ove” referentne oznake KK.03.2.2.03.

Razdoblje provedbe projekta: studeni 2021. – siječanj 2022.

 

NAZIV PROJEKTA
ANALIZA TEHNIČKIH I OPERATIVNIH ZNAČAJKI BRODOVA U PRIOBALNOJ PLOVIDBI U REPUBLICI HRVATSKOJ - FAZA II

  • Veljača 05, 2021

Kratki opis projekta

Predviđen je prijenos stručnih znanja za vezanih za određivanje operativnih pokazatelja energetske učinkovitosti brodova u priobalnoj plovidbi u teritorijalnom vodama Republike Hrvatske, kao nastavak prethodne suradnje u okviru natječaja za inovacijske vaučere (faza II). Tvrtka Vanado d.o.o. bi proširila paletu svojih usluga i na pomorski sekto, pri čemu je FSB već izradio studiju tehničkih i operativnih značajki brodova u hrvatskoj priobalnoj plovidbi. U fazi II istog projekta, na primjeru proizvoljno odabranog (tipičnog) broda ilustrirao bi se matematički model za ocjenu brodova prema ekonomskim i ekološkim kriterijima na temelju cjeloživotne analize.

Cilj projekta:
Provesti analizu tehničkih i operativnih značajki brodova u priobalnoj plovidbi u Republici Hrvatskoj

Očekivani rezultati:
Očekivani rezultati projekta vezani su uz uspješan prijenos znanja iz znanstveno-istraživačke organizacija u cilju povećanja razine tehničkih znanja prijavitelja iz područja energetske učinkovitosti i ekološke prihvatljivosti brodova u priobalnoj plovidbi, uzimajući u obzir širi eksploatacijski kontekst. To uključuje analizu cjeloživotnih emisija i cjeloživotnih troškova vezanih uz brodski energetski sustav, ali i potencijalne zakonodavne promjene koje mogu nastupiti tijekom eksploatacijskog vijeka broda koji u akvatoriju Republike Hrvatske nerijetko doseže i do 50 godina. U tom smislu u obzir valja uzeti dugoročne potencijalne scenarije uvođenja karbonske takse u pomorski sektor, koja za sada nije implementirana, te ne predstavlja standardni projektni kriterij. Znanja prenesena od znanstveno-istraživačke institucije može direktno implementirati u razvoj suvremenih softverskih rješenja za pomorski sektor te time na tržištu ponuditi konkurentnu i inovativnu uslugu.

Ukupna vrijednost projekta
131.250,00 kn

 

Kontakt osoba za više informacija: David Burcar, david.burcar@vanado.hr

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u ukupnom iznosu 73.500,00 kn kroz Poziv “Inovacijski vaučeri za MSP-ove” referentne oznake KK.03.2.2.03.

Razdoblje provedbe projekta: prosinac 2020. – veljača 2021.

NAZIV PROJEKTA
ANALIZA TEHNIČKIH I OPERATIVNIH ZNAČAJKI BRODOVA U PRIOBALNOJ PLOVIDBI U REPUBLICI HRVATSKOJ

  • Studeni 02, 2020

Kratki opis projekta

Predviđen je prijenos stručnih i tehničkih znanja za razvoj programske podrške za određivanje operativnih pokazatelja energetske učinkovitosti brodova u priobalnoj plovidbi u teritorijalnom vodama Republike Hrvatske, s naglaskom na brodove koji izrazito mijenjaju operativni profil (na temelju stvarnih podataka o potrošnji goriva). Tvrtka Vanado d.o.o. bi proširila paletu svojih usluga i na pomorski sektor koji u posljednje vrijeme izrazito prepoznaje ekološke probleme i važnost suvremenih digitalnih tehnologija u njihovom rješavanju. Suradnjom s istraživačkim organizacijom jača se kapacitet prijavitelja za istraživanje, razvoj i inovacije te mu se pruža podrška potrebna za razvoj i komercijalizaciju inovacija u području pomorstva.

Cilj projekta:
Provesti analizu tehničkih i operativnih značajki brodova u priobalnoj plovidbi u Republici Hrvatskoj

Ukupna vrijednost projekta
125.000,00 kn

 

Kontakt osoba za više informacija: David Burcar, david.burcar@vanado.hr

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u ukupnom iznosu 70.000,00 kn kroz Poziv “Inovacijski vaučeri za MSP-ove” referentne oznake KK.03.2.2.03.

Razdoblje provedbe projekta: 24. kolovoza 2020. – 23. listopada 2020.

 

NAZIV PROJEKTA
MONITORING RIBE U SUSTAVIMA AKVAKULTURNIH UZGAJALIŠTA

  • Lipanj 06, 2020

Kratki opis projekta

Kroz projekt je predviđen prijenos stručnih i tehničkih znanja za razvoj programske podrške za analizu količine ribe u kavezu akvakulturnog uzgajališta, te analizu utjecaja ribe na dinamiku kaveza.
Suradnjom sa znanstveno-istraživačkom organizacijom jača se kapacitet Vanado d.o.o. za istraživanje, razvoj i inovacije te mu se pruža podrška potrebna za razvoj i komercijalizaciju inovacija u području akvakulture.

Ukupna vrijednost projekta
128.750,00 kn

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u ukupnom iznosu 72.100,00 kn kroz Poziv “Inovacijski vaučeri za MSP-ove” referentne oznake KK.03.2.2.03.

Razdoblje provedbe projekta: 20. veljače 2020. – 20. svibanj 2020.


 

EU banner logo EU banner logo EU banner logo

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

saznaj više